Nieuws
20 juni, 2018

Schadelast voor verzekeraars blijft stijgen


Featured image for “Schadelast voor verzekeraars blijft stijgen”

Ondanks alle maatregelen van verzekeraars blijft de schadelast stijgen. Dit meldt CED in haar onlangs verschenen trendrapport.

Aantal schades
De schadelast kwam volgens prognoses in 2017 uit op meer dan 2,9 miljard euro, een stijging van 7% ten opzichte van 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk. “De voornaamste oorzaak is dus de groei van het wagenpark”, aldus CED. Ook stijgt het aantal schades door aanrijdingen fors.
Volgens CED zijn aanrijdingen verreweg de grootste factor in de schadelast; het aantal aanrijdingsschades steeg in 2017 met 10%. Afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor, maar ook de toegenomen drukte op de weg speelt mee. Het aantal autodiefstallen, inbraak en brandschades neemt al jaren af, maar de gemiddelde schadelast als gevolg van deze schades groeit juist: “In vijf jaar tijd is die zelfs verdrievoudigd. Auto’s zelf én de apparatuur die mensen erin laten liggen, worden steeds duurder.”

Autoverzekeringen
Volgens CED worden autoverzekeringen steeds verliesgevender. Op elke euro premie legden verzekeraars vorig jaar gemiddeld 22 cent toe, onder meer doordat het aantal aanrijdingen en het gemiddelde schadebedrag fors toenemen. Volgens Marcel van Dijk, commercieel directeur van CED, gaan ontwikkelingen zoals de opkomst van autonome auto’s en autodelen de schadelast flink omlaag brengen: De vraag is alleen wanneer. Het rapport laat zien dat het effect nog even op zich laat wachten en dat verzekeraars zich moeten instellen op een verdere stijging van de schadelast.”

Update januari 2021

De totale schadelast over 2020 is gedaald door de invloed van corona maatregelen. Wel is de gemiddelde schadelast gestegen door een geringe stijging van het uurtarief, maar met name doordat onderdelen steeds duurder worden. Waarbij de koplamp vroeger een relatief eenvoudig ding was, is dat tegenwoordig een staaltje van vernuftige techniek met onderdeel prijzen tot 2000 euro per stuk afhankelijk van model en uitvoering.