Hier vindt u vraag en antwoord (FAQ) omtrent schadeherstel.

FAQ rondom schade aan auto, bedrijfsauto, caravan of camper

Ik heb een officieel taxatierapport ofwel een expertise nodig?

In de meeste gevallen komt dan een expert bij WellColl langs om het benodigde schadeherstel te beoordelen. Dit kan een expert zijn van uw eigen verzekeringsmaatschappij of een expert van de tegenpartij. Uw auto dient op de dag van expertise om 8.30 uur bij WellColl aanwezig te zijn. Neemt u ook uw groene kaart en kentekenbewijs mee.
Aan een taxatierapport zijn expertisekosten verbonden indien u de schade niet direct laat herstellen. De expertisekosten bedragen standaard € 125,- inclusief BTW, tenzij er andere afspraken bestaan met uw verzekeraar. Mocht u later wel opdracht geven tot reparatie bij WellColl Autoschade dan worden deze expertisekosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.

Hoe is de betaling van schadeherstel geregeld?

Alle schadeherstel werkzaamheden die zijn gedekt door uw verzekering kunnen we rechtstreeks factureren aan uw verzekeringsmaatschappij. U hoeft dan geen bedragen voor te schieten. Het enige dat u wel moet betalen is uw eigen risico of de BTW, als daar tenminste sprake van is. Overigens ontvangt u van ons altijd een exemplaar van de factuur, ook als u zelf niets hoeft te betalen.
Om de verzekeraar het recht te geven om het schadeherstelbedrijf rechtstreeks te betalen ondertekent u als klant een zogenaamde akte van cessie. Door de toenemende digitalisering verdwijnt deze methode langzaam. Vaak kan de schadehersteller in de opdracht vanuit de verzekeraar aangeven dat deze rechtstreeks betaald.

Hoe meld ik auto- caravan of camper schade?

Kom langs, bel ons of stuur een formulier via e-mail. Wij regelen dan verder alles voor u. Klik hier om naar de contactpagina te gaan.

Hoe moet ik mijn schade verhalen?

Afhankelijk van uw verzekering en de schuldvraag bij het ongeluk kunt u de schade verhalen. Leg ons uw situatie uit en we helpen u hierbij.

Hoe zit het met mijn no-claim als ik de schade via de verzekering laat lopen

Als wij de schade voor u aanmelden, kunnen wij dit direct aan uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij vragen. Zij kunnen deze ‘financiële schade’ exact voor u berekenen, dus u weet meteen waar u aan toe bent.

Ik heb schade en kan mijn auto niet missen. En nu?

Geen probleem. Bij ons kunt u altijd rekenen op passend vervangend vervoer, zodat u gewoon mobiel blijft.

Ik wil graag weten wat de reparatie van het schadeherstel kost. Kan ik zo bij u langs rijden?

U kunt voor een prijsopgave altijd zonder afspraak bij ons langs rijden.

Kan mijn auto gehaald en gebracht worden?

Op uw verzoek kunnen wij uw auto halen en weer bij u afleveren.

Mijn auto, is gerepareerd. Kan ik deze meteen in de wasstraat poetsen?

Uw auto wordt schoon gewassen aan u afgeleverd. U hoeft dus niet meteen uw auto te wassen. Ook zullen we u enkele tips meegeven voor het onderhoud van uw lak.

Mijn auto, caravan of camper is total-loss, wat betekent dit?

Een auto kan technisch total loss zijn of economisch total loss.
Auto technisch total loss
Hiervan is sprake als het niet meer mogelijk is de auto op een verantwoorde en veilige manier te repareren. Het voertuig moet dan ook gesloopt worden om te voorkomen dat het ooit nog op de openbare weg verschijnt.

Auto economisch total loss
In dat geval zijn de reparatiekosten hoger  ( of in de buurt ) dan de dagwaarde (= waarde van de auto net voor het ontstaan van de schade) verminderd met de waarde van de restanten (= waarde van de beschadigde auto).

Voorbeeld:

Waarde van het voertuig vóór de schade (dagwaarde): € 3.000,-
waarde van de restanten (restwaarde) € 1.500,-
reparatiekosten van de schade € 2.000,-

Als de auto gerepareerd wordt, zijn de kosten van de schade € 2.000,-. De daadwerkelijke schade is in dit geval: waarde van de auto vóór de schade (dagwaarde) € 3.000,- min de waarde van de restanten € 1.500,- = € 1.500,-. Dit is de werkelijke schade. De reparatiekosten zijn € 2000,-. Deze overstijgen dus de werkelijke schade. Er is sprake van een economisch total loss.
In geval van economisch total loss kan het best zo zijn dat de auto op een verantwoorde manier gerepareerd kan worden. Het is alleen economisch niet verantwoord. Wanneer de klant zijn auto graag wil behouden en toch wil laten repareren, dan kan er in overleg met het schadebedrijf en de expert van de verzekeringsmaatschappij bekeken worden of het mogelijk is om de auto op een minder dure manier te repareren, bijvoorbeeld met gebruikte onderdelen. Als dan de reparatiekosten in de buurt van € 1.500,- (zoals in het voorbeeld) komen, kan de auto toch gerepareerd worden. Een dergelijke procedure kan alleen maar gevolgd worden als zowel de eigenaar van het voertuig, de reparateur en de verzekeringsmaatschappij zich soepel opstellen. Zoals al gezegd, het verschil mag niet groot zijn, anders is een economisch total loss situatie niet te vermijden. Overleg altijd in deze gevallen met onze schademanagers.
Wie bepaalt de dagwaarde en de waarde van de restanten?
De dagwaarde wordt vastgesteld door een schade-expert van een verzekeringsmaatschappij. Hij verricht daarvoor een zogenaamd marktonderzoek. Dit doet hij door online op auto verkoopsites een vergelijking te maken op basis van merk, type, bouwjaar, km stand en staat van het voertuig.
Men moet zich daarbij wel bedenken dat het vrijwel onmogelijk is om precies eenzelfde auto aan te treffen, dus van dezelfde leeftijd, met dezelfde kilometerstand en in dezelfde staat van onderhoud. De waarde van de restanten, het “wrak” , wordt bepaald door de hoogste bieding van een aantal (meestal 3 of 4) opkopers.
Wat gebeurt er met de restanten of oneerbiedig gezegd, met het wrak?
Als een auto technisch total loss is dan moet deze vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, gesloopt worden. Zo voorkomt men dat een wrak toch nog wordt gerepareerd, als dat technisch niet meer verantwoord is. Bij een economisch total loss heeft de eigenaar van het voertuig de keuze: of het voertuig verkopen aan een handelaar, wat veelal in overleg met het schadebedrijf of de expert van een verzekeringsmaatschappij wordt geregeld, of voor ditzelfde bedrag de auto zelf houden en (eventueel met gebruikte onderdelen) laten repareren.
Van wie krijgt u welk bedrag?
De waarde van het wrak ontvangt u van de handelaar die dit gekocht heeft. Meestal haalt de handelaar het wrak op bij het schadebedrijf en u ontvangt het geld via de reparateur. De rest ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij. In het gegeven voorbeeld ontvangt u dus € 1.500,- van de opkoper van het wrak en € 1.500,- van de verzekeraar. Samen dus € 3.000,-; precies de waarde van de auto. Als u het voertuig zelf houdt, krijgt u dus ook € 1.500,- van de verzekeraar en behoudt u de auto ter waarde van € 1.500,-. Samen ook weer € 3.000,-.
Vrijwaringsbewijs
Als het wrak verkocht wordt, is het voor u van belang dat u daar ook geen verplichtingen meer voor heeft. Denkt u bijvoorbeeld maar aan de houderschapsbelasting of eventuele boetes. Daarom krijgt u van de opkoper van het wrak een vrijwaringsbewijs. Bewaar dit goed.
Einde verzekering
Het is niet zo dat de verzekeringmaatschappij automatisch de verzekering beëindigt in geval van total loss. Immers, bij een economisch total loss bestaat de mogelijkheid dat iemand zijn auto toch laat repareren. Dan moet de verzekering door blijven lopen. Daarom altijd, zowel bij technisch als economisch total loss, de verzekering zelf opzeggen of wijzigen.

Wanneer is mijn auto, caravan of camper klaar?

Dit is afhankelijk van de grootte van schade. Wij zullen u in ons intakegesprek een indicatie geven. Wij bellen u zodra de auto of caravan definitief gereed is. U hoeft ons zelf dus niet te bellen.

Wat dien ik mee te nemen voor het intakegesprek?

Uw auto of carvan/camper, uw rijbewijs, de kentekencard, de en de groene kaart.

Wat kan het waarborgfonds voor mij betekenen? Schade zonder dader of tegenpartij niet verzekerd?

Het Waarborgfonds (WBF) is een uitvloeisel van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Op grond van die wet moeten alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, bussen, vrachtauto’s, brom- en snorfietsen enz.) in Nederland verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid voor schade die aan anderen wordt toegebracht. Daardoor kan degene die schade lijdt, meestal een verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken.
Soms kan dat echter niet. Bijvoorbeeld omdat de bezitter/houder van het motorrijtuig geen verzekering heeft afgesloten. Of omdat de bestuurder zich uit de voeten heeft gemaakt zonder naam en adres achter te laten. In dat soort situaties kan het Waarborgfonds Motorverkeer vaak uitkomst bieden. Het Waarborgfonds komt in vijf gevallen in actie bij schade in het verkeer in Nederland op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat:

a. als het schadeveroorzakende motorvoertuig niet bekend is;
b. als het schadeveroorzakende motorvoertuig niet verzekerd is;
c. als het schadeveroorzakende motorvoertuig gestolen is en de bestuurder weet van de diefstal;
d. als de verzekeringsmaatschappij insolvent is;
e. als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.
Als u een claim bij het waarborgfonds in wilt dienen dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– aangifte doen bij de politie;
– 2 getuigenverklaringen opnemen;
– expertise aanvragen bij uw verzekeringsmaatschappij.
De expertise moet door een schade-expert verricht worden. Deze moet het schadebedrag vaststellen en een verklaring afgeven dat de schade door een motorvoertuig veroorzaakt kan zijn.
Op onze downloadpagina kunt u formulieren en folders van het Waarborg fonds downloaden.

Zit er garantie op de gerepareerde schade?

WellColl is een Focwa Eurogarantbedrijf. Met ons FOCWA-garantiebewijs heeft u 4 jaar garantie op de herstelde schade. Eventuele fabrieksgarantie wordt volledig overgenomen. Op de lak heeft u bij personenauto’s en andere niet commerciële voertuigen zelfs 6 jaar garantie.

Waarom moet ik mijn eigen risico eerst zelf betalen als het om een verhaalbare schade gaat?

Het woord ‘eigen risico’ zegt het al, dit is een risico voor eigen rekening. Als het om een verhaalbare schade gaat, keert de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij na het verhalen van de autoschade het eigen risico aan u uit.

Moet ik schadeformulier invullen?

Het advies is eenduidig: JA. En zeer zeker als er een tegenpartij bij de schade betrokken. Belangrijk voor uw eigen verzekering en no claim wie schuldig is aan de schade of ongeluk. We hebben een aparte pagina over het invullen van het schadeformulier.

Hier vindt u snel een antwoord op de meest gestelde vragen

Staat uw vraag en antwoord er niet bij. Neem dan contact op met één van onze vestigingen