Autoschade expertise op de klassieke manier

U stuurt het schadeformulier op naar uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Afhankelijk van het soort verzekering (WA, WA+ of casco) wordt de procedure als volgt in gang gezet:

WA-polis
Als benadeelde schakelt de verzekeraar van de veroorzaker een autoschade expert in. Als er twijfel is over de schuldvraag moet u zelf een autoschade expert inschakelen. Uw verzekeraar, assurantietussenpersoon of schadehersteller kan u vertellen met welke autoschade experts gewerkt wordt.
De kosten van deze  autoschade expert zijn verhaalbaar op de tegenpartij. Maar let op, deze moet de aansprakelijkheid wel (schriftelijk) erkend hebben. Wilt u uw autoschade verhalen op de tegenpartij, maak dan gebruik van onze gratis verhaalschade service. Dat scheelt een hoop gedoe.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering voor uw auto? Dan kunt u de expert via deze verzekeraar laten inschakelen.


WA+ polis
Hiervoor geldt hetzelfde als bij een WA polis. Betreft de schade geen aanrijding maar door de gevolgen van brand, inbraak of diefstal, dan schakelt de verzekeraar zelf een expert in. Bij niet te hoge schades neemt de verzekeraar soms genoegen met een duidelijke, gespecificeerde pro forma rekening of een reparatiefactuur. Het helpt uiteraard als deze afkomstig is van een schadehersteller die bij de verzekeraars bekend staan als deskundig en betrouwbaar.

Cascopolis
Uw verzekeraar schakelt zelf een expert in.

Expert aan het werk
De autoschade expert bekijkt de schade. Hierna bepaalt hij de omvang van de schade, het schadebedrag, de wijze van herstel en de kosten ervan. Bij deze bepaling geeft de reparateur en soms ook de verzekerde zelf zijn visie. In verreweg de meeste gevallen worden de expert, schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens. Vervolgens wordt een expertiserapport gemaakt voor de verzekeraar.

Kosten expertise
Bij opdracht tot expertise en het daaropvolgende besluit tot het niet repareren van de schade aan uw voertuig worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van het schadebedrag, bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn bij schaderegeling op basis van reparatie inbegrepen in het schadebedrag en kunnen maar eenmaal in rekening worden gebracht.

Autoschade expertise moderne manier
Veel verzekeraars geven de voorkeur aan een snellere procedure. Men maakt gebruik van moderne technieken. Hierbij stuurt WellColl digitale foto’s en schadecalculaties naar de expert, de verzekeraar of de leasemaatschappij, welke door computer filters gescreend worden. Houd een computer filter een schadecalculatie tegen dan volgt of tele-expertise (beoordeling via foto’s) of een een fysieke expertise. Verzekeraars doen ook vaak steekproef expertises.
Verzekeraars laten de expertise van kleinere schades regelmatig geheel over aan WellColl zelf. WellColl heeft met veel verzekeraars afspraken dan wel contracten over de manier van afhandeling.