Koper

Een auto overschrijven kost
overal in Nederland € 10,11.
Neem voor het overschrijven altijd een Nederlands
Rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee.

Verkoper

Auto verkocht en het kenteken
overschrijven bij het Kentekenloket?
Neem het papieren kentekenbewijs
(deel IB en deel II) of de kentekencard mee
en de tenaamstellingscode.
Kenteken overschrijven, schorsen of
een schorsing opheffen? Zo geregeld!

Resultaat

Dan krijgt u bij het Kentekenloket
het eerste deel van de nieuwe
tenaamstellingcode.
Het tweede deel wordt samen met uw
kentekencard opgestuurd.
De twee delen van de tenaamstellingscode
voegt u dan zelf samen.