Nieuws
10 december, 2020

ADAS woordenboek schept orde in de benamingen van rijhulpsystemen


Featured image for “ADAS woordenboek schept orde in de benamingen van rijhulpsystemen”

Het allereerste rijhulpsysteem was een rem anti blokkeer systeem (ABS) en werd door Mercedes Benz als eerste toegepast vanaf eind jaren zeventig. In die tijd was het een dure optie, en is tegenwoordig standaard op elke nieuwe auto.

Het begrip ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, of te wel rijhulpsystemen die voor extra veiligheid en comfort zorgen voor de auto en de inzittenden.

Helaas is het zo dat fabrikanten verschillende (commerciele) benamingen gebruiken voor een identiek rijhulpsysteem. Dat is lastig voor gebruikers van rijhulpsystemen, maar ook voor partijen die zich bezig houden met de reparatie van die systemen.

In de de ADAS Aliantie hebben zich partijen verenigd die de belangen behartigen van allen die gediend zijn van transparante informatie voorziening rondom ADAS, vanaf de overheid tot de schadeherstellers.

De ADAS Alliantie heeft recent een ADAS wordenboek geplubliceerd welke hier te downloaden en moet gaan zorgen zoor een eenduidige terminologie rondom alle benamingen en adviseert alle professionele partijn uitsluitend met deze nieuwe definties te communiceren.

Het gevolg van de huidige onduidelijkheid is dat bestuurders niet goed weten welke functies ze mogen verwachten van de ADAS in hun voertuig, als ze al zouden weten welke ADAS systemen in hun voertuig geïntegreerd zijn.

ADAS Woordenboek 2020 V1 1 1